::โรงเรียนคงทองวิทยา::

..............................................................................................................................

...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

คู่มือการลงทะเบียน

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

ประกาศ 

รายชื่อนักเรียนเข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 1 เวลา 08.30-10.00 น.  คลิก

 รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 2 เวลา 10.10-11.40 น.  คลิก

..........................................................................................................................................

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนเข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 1 เวลา 08.30-10.00 น.  คลิก

รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 2 เวลา 10.10-11.40 น.  คลิก

รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 3 เวลา 12.30-14.00 น.  คลิก

รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว รอบที่ 4 เวลา 14.10-15.40 น.  คลิก

.........................................................................................................................................

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

แจ้งข่าวสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 

คลิก 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 รอประกาศจากทางโรงเรียนในลำดับต่อไป

...........................................................................................................................................

รายชื่อเพิ่มเติม ม.1 และ ม. 4 คลิกดาวน์โหลดที่เดียวกัน 

Laughing คลิกดาวน์โหลด เพือดาวน์โหลดในแจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563
Laughing เลือกระดับชั้นของนักเรียนเอง เลือกห้อง  เลือกใบรายชื่อของนักเรียน พิมพ์เอกสาร           
Laughing นำใบแจ้งหนี้ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา                                                       
Laughing เก็บเอกสารการชำระเงินมายื่นที่ครูที่ปรึกษา                                                            

                                                                         
 Money Mouth  กรณีที่ชำระผ่านแอปพริเคชันบนสมาร์โฟน ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา /                             
แสกน QR Code ในใบแจ้งหนี้ด้านล่างซ้ายมือที่เป็นชื่อของนักเรียน  /                                                  
ชำระเงิน / พิมพ์เอกสารชำระเงิน /นำมายื่นครูที่ปรึกษา                                                            

 ...................................................................................................................................................
                                          

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

 

   คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง  เลื่อนการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผู้สำเร็จการศึกษา

และการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนดีศรีคงทอง

ประจำปีการศึกษา  2562

คลิกดูรายละเอียด

........................................................................................................... 

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง  ผลการคัดเลือกเสนอราคาและเสนอความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน

ประจำปีการศึกษา  2562

คลิกดูรายละเอียด

...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคงทองวิทยา 

 

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

สำหรับการเข้าดูผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :  กรอกเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก
ช่องรหัสผ่าน  กรอก วัน/เดือน/ปีเกิดนักเรียน  ตัวอย่าง 01/05/2540 : เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2540

..........................................................................................................................................

สมัครได้ที่นี่  .........

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

 

               

                       

 


Shop!
Contribute!
Books!

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

รายการหลัก

ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561

Latest Park Blogs

หน่วยงานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานครู

ประกาศผลสอบ

E-Learning

QR-Code

Australian Parks

Language Switcher

Vinaora Visitors Counter

990466
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
498
445
2606
983446
7589
34811
990466
Your IP: 3.235.45.196
Server Time: 2020-08-13 23:13:33
Visitors Counter