::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

 
 นางอุลัย  เมฆปั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

            

 

นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ

 

 นายธณวรรษ  อรชร

 

 

 

 

            

 

นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ

 

  นายธัชณัฐ  เสือคำ

 

 

 

 

 

 
นายธนภัทร   ทาเวียง   นายเกรียงไกร   ฐานบัญชา
     
     
นายสันติธร  สระทองพลอย