::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพลศึกษา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพลศึกษา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพลศึกษา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       คลิกดูดรายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง คนงาน
         คลิกดูรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง การประมูลราคาขายอาหารในโรงเรียนคงทองวิทยา ประจำปี 2565 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการชั่วคราว คนงาน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด