::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

 

นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา