::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

กลุ่มบริหารวิชาการ

          -  ขั้นตอนการเขียนคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสูญหาย

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอหยุดพักการเรียน

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก / ย้าย สถานศึกษา

          -  คําร้องขอใบคัดลอกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

............................................................................................รายละเอียด

-  ตารางการจัดกลุ่มนักเรียน

-  ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายชื่อระดับชั้น ม.1  /  รายชื่อระดับชั้น ม.2  /  รายชื่อระดับชั้น ม.3

รายชื่อระดับชั้น ม.4  /  รายชื่อระดับชั้น ม.5  /  รายชื่อระดับชั้น ม.6

.........................................................................

 

.........................................................................

รับสมัครเรียนปีการศึกษา 2564

 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านงานแนะแนว เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

ตรวจสอบรายชื่อก่อนสมัคร !!คลิกที่นี่ 


วันที่ 24 เมษายน 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 25 เมษายน 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 26 เมษายน 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 27 เมษายน 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 28 เมษายน 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน